stanice Třemešná ve Slezsku

 
Jindřichov ve Slezsku
Krnov

Kliknutím na stanici získáte bližší informace


Stanice Třemešná ve Slezsku je nejvýznamnější železniční uzel na Osoblažsku. Cestovat odsud můžete ve směru Jeseník, Krnov a po úzkokolejce do Osoblahy.

Původní budova z roku 1872 byla v roce 1898 rozšířena vzhledem k tomu, že se stanice stala přestupním uzlem ve směru na Osoblahu. Od roku 1898 ve stanici začala sídlit i c. k. pošta. Budova následně procházela stavebním vývojem. V roce 1915 byly kupříkladu změněny dispozice v budově a přibila restaurace. Během německé okupace v letech 1938 – 1945 proběhli další stavební úpravy místností. Zatím nejrozsáhlejší oprava byla mezi léty 1974 – 1975 kdy proběhla generální rekonstrukce budovy a byla zrušena restaurace. Od této doby budova neprodělala žádnou větší rekonstrukci.

Další změnou bylo zavedení dálkového řízení provozu na trati Krnov – Jindřichov od 30. září 2009. Od tohoto data zůstala stanice neobsazena, byla zavřena taktéž nádražní pokladna, původní čekárna, úschovna zavazadel a toalety. V provozu zůstala pouze čekárna (která vznikla z původního vestibulu s pokladnou), která je v Moravskoslezském kraji jediná provozní v budově bez stálých zaměstnanců Správy železnic.

Stanice se nachází ve svahu nad obcí a skládá se z rozlehlé patrové nádražní budovy. Budova je trvale obydlena a nalézá se v ní krom dopravní kanceláře i čekárna, zázemí traťmistrovského okrsku Správy železnic Krnov, služební místnost Slezských zemských drah a místnost se Stavědlovou ústřednou, která slouží pro dálkové řízení provozu Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Správy železnic. Od roku 2013 pak znovu funkční WC (fungující pouze při provozu parních vlaků a spravováno obcí Třemešná), které bylo v roce 2019 Správou železnic rekonstruováno. Do 8. prosince 2018 tady ještě v jedné místnosti sídlilo Středisko vlakových čet Českých drah, které se po tomto datu spojilo se střediskem v Krnově a přesunulo tamtéž.

Dále ve stanici najdeme budovu bývalého železničního stavědla, dvě skladiště a v zadní úzkorozchodné části také podvalníkovou jámu rekonstruovanou v roce 2019, původní vodárnu s novodobým vodním jeřábem, kanálem a novou budovu výtopny Slezských zemských drah z roku 2008.

V roce 2018 bylo původní železniční stavědlo s přilehlým pozemkem převedeno do majetku obecně prospěšné společnosti Osoblažská úzkorozchodná dráha v rámci převodu nádražních budov a dalších staveb na úzkokolejce z rukou Správy železniční dopravní cesty (dnes Správa železnic). Následně bylo stavědlo díky dotaci Moravskoslezského kraje komplexně zrekonstruováno s novou funkcí jako provozní zázemí pro zaměstnance Slezských zemských drah.

Normálněrozchodné kolejiště na západní straně výpravní budovy se skládá ze dvou dopravních a jedné manipulační koleje. Úzkorozchodné kolejiště na východní straně budovy tvoří dvě dopravní a tři manipulační koleje. Oba systémy jsou spojeny podvalníkovou jámou a čelní rampou pro najíždění úzkorozchodných vozidel na normálněrozchodné vozy.