stanice Třemešná ve Slezsku

 
Jindřichov ve Slezsku
Krnov

Kliknutím na stanici získáte bližší informace


Stanice Třemešná ve Slezsku je nejvýznamnější železniční uzel na Osoblažsku. Cestovat odsud můžete ve směru Jeseník, Krnov a po úzkokolejce do Osoblahy. Od konce září 2009 v rámci zavedení dálkového řízení provozu na trati Krnov – Jindřichov zůstala stanice neobsazena, byla zavřena taktéž nádražní pokladna, úschovna zavazadel a toalety. V provozu zůstala pouze čekárna, která je v Moravskoslezském kraji jediná provozní v budově bez stálých zaměstnanců SŽDC.

Stanice se nachází ve svahu nad obcí a skládá se z rozlehlé patrové nádražní budovy, která je trvale obydlena a nalézá se v ní krom služební místnosti i čekárna, středisko vlakových čet a zázemí traťového okrsku SŽDC. Od roku 2013 pak znovu funkční WC (fungující pouze při provozu parních vlaků a spravováno obcí Třemešná). Dále ve stanici najdeme budovu bývalého železničního stavědla, dvě skladiště a v zadní úzkorozchodné části také podvalníkovou jámu, původní vodárnu s novodobým vodním jeřábem, kanálem a novou budovu výtopny Slezských zemských drah z roku 2008.

V roce 2018 bylo původní železniční stavědlo s přilehlým pozemkem převedeno do majetku obecně prospěšné společnosti Osoblažská úzkorozchodná dráha v rámci převodu nádražních budov a dalších staveb na úzkokolejce z rukou Správy železniční dopravní cesty. Následně bylo stavědlo díky dotaci Moravskoslezského kraje komplexně zrekonstruováno s novou funkcí jako provozní zázemí pro zaměstnance Slezských zemských drah.

Normálněrozchodné kolejiště na západní straně výpravní budovy se skládá ze dvou dopravních a jedné manipulační koleje. Úzkorozchodné kolejiště na východní straně budovy tvoří dvě dopravní a tři manipulační koleje. Oba systémy jsou spojeny podvalníkovou jámou a čelní rampou pro najíždění úzkorozchodných vozidel na normálněrozchodné vozy.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com