David Chovančík

Led 302020
 

Hlasovat můžete na webových stránkách: https://www.cenycr.cz/hlasovani

Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji má poprvé ve své historii vlastní ocenění. V pěti soutěžních kategoriích krajská destinační společnost Moravian – Silesian Tourism ocení výjimečné a kvalitní projekty cestovního ruchu a vyzdvihne osobnosti, které turismus v Moravskoslezském kraji svými aktivitami rozvíjí.

Pro rok 2019 budou ceny uděleny v následujících kategoriích: osobnost cestovního ruchu, nejlepší počin cestovního ruchu, nejromantičtější místo, nejmilejší zařízení pro rodiny s dětmi a nejoblíbenější atraktivita v Moravskoslezském kraji. O osobnosti cestovního ruchu a nejlepším počinu rozhodnou odborníci v cestovním ruchu. Vítěze ve zbylých třech kategoriích určí široká veřejnost.

No a právě v kategorii nejoblíbenější atraktivita v Moravskoslezském kraji soutěží i naše Osoblažka! Hlasujte proto, prosím, pro naší úzkokolejku a podpořte tak snahu nadšenců. Děkujeme!

Dub 082020
 

Za normálních okolností by bylo v tuto dobu na nádraží v Třemešné ve Slezsku rušno. Nadšenci ze Slezských zemských drah by připravovali lokomotivy, vozy a své zázemí na nadcházející letní sezónu, která měla začít tradičně 8. května. Pandemie koronaviru ale změnila všechny plány a záměry. Kvůli nouzovému stavu se práce na přípravách téměř zastavily. I první jízda parního vlaku, již zmíněného 8. května bude zrušena.

„Je to pro nás velké omezení. Jednak jsme chtěli začít s přípravami na sezónu, ale hlavně měly pokračovat práce na opravě lokomotivy Malý štokr U57.001, která se má podle plánu vydat na koleje Osoblažské úzkokolejky v červnu“, zmiňuje David Chovančík plány, které chtěli uskutečnit nadšenci ze Slezských zemských drah.

Společnost v současné době připravuje pokračování prací na parní lokomotivě, která se nachází v hale bývalého krnovského depa. „Teď ale neumíme říci, jestli stihneme termín, který jsme si stanovili“, říká Chovančík a dodává, že oprava parní lokomotivy je náročný proces. Složení pojezdové části, osazení lokomotivního kotle a následná kompletace všech dílů zpět do sebe je jedna z nejnáročnějších částí opravy parní lokomotivy. Našim cílem je, aby Malý štokr vyjel na koleje Osoblažky ještě před prázdninami. 

Z důvodů opatření ke koronaviru se neuskuteční ani tradiční první jízda sezóny s parní lokomotivou Resita dne 8. května. „Pokud se situace bude vyvíjet příznivě, parní vlak by mohl vyjet i dříve než 6. června, kdy je v plánu další parní jízda a začátek víkendového letního provozu parních vlaků. Změny termínů mohou nastat prakticky kdykoli, doporučujeme sledovat naše webové stránky“, přidává Chovančík. 

Atraktivity doufají, že si lidé cestu na Osoblažsko najdou

Nejen Osoblažská úzkokolejka je omezena při přípravě akcí a jízd. Zámek v Linhartovech musel zrušit svůj tradiční Velikonoční jarmark a zámek ve Slezských Rudolticích vyčkává, jestli bude muset zrušit tradiční Zahájení zámecké sezóny. Všechny tyto kroky mohou mít vliv na následující letní sezónu na Osoblažsku. „Jedna z možností je, že lidé tento rok budou celkově opatrnější a budou dosti zvažovat, kde vyrazí na dovolenou. Osoblažsko by v tomto případě mohlo být zajímavé svým klidem a odlehlostí“, říká Chovančík a doufá, že s marketingovou pomocí Osoblažsku pomůže zejména Moravskoslezský kraj. „S Moravskoslezským krajem máme vynikající vztahy a věřím, že okrajové části kraje budou podpořeny nejen z hlediska cestovního ruchu a lidé si k nám nakonec cestu najdou“, dodává Chovančík a upozorňuje například na zapojení Osoblažské úzkokolejky do úspěšného produktu TECHNOTRASA, který by mohl úzkokolejce pomoci s marketingovou podporou.

Tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF nebo DOC.

Čvn 242020
 

Vážení cestující, návštěvníci a příznivci,

z důvodu náhlých technických závad na lokomotivách Malý štokr a Rešica si Vám dovolujeme oznámit, že do odvolání jsou všechny výletní vlaky naší společnosti na Osoblažské úzkokolejce zrušeny.

Za uvedené komplikace se omlouváme a věříme, že nám zachováte důvěru. Snažíme se o rychlé odstranění závad. Pokud se bude vše dařit, mohl by parní vlak vyrazit na koleje Osoblažky v půlce července.

Děkujeme,
Slezské zemské dráhy

Čvc 142020
 

Od počátku července se Osoblažská úzkokolejka stala držitelem certifikátu Svazu venkovské turistiky a agroturistiky s názvem Zážitky v regionech.

Tento certifikát je udělován vždy na 3 roky pravidelně se opakujícím zážitkovým programům bez ubytování, které splní náročná certifikační kritéria.

Právě díky autenticitě, napojení na region Osoblažska nebo spolupráce s Turistickým informačním centrem v Krnově se nám podařilo získat tento certifikát, který potvrzuje, že jízda Osoblažskou úzkokolejkou je skutečně unikátním zážitkem v regionu.

Certifikát je v platnosti do roku 2023. Věříme, že kritéria certifikátu budeme plnit svědomitě.

Pořízení certifikátu Zážitky v regionech finančně podpořil Moravskoslezský kraj v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2020.

Čvc 152020
 

V pondělí 13. července se uskutečnilo v Ostravě první setkání partnerů projektu „Úzkokolejka – turistický cíl“. Setkání mělo charakter prvního setkání při startu projektu. Zúčastnili se ho zástupci společnosti Osoblažská úzkorozchodná dráha a obce Kuźna Raciborska.

Společnost Osoblažská úzkorozchodná dráha již od roku 2016 připravovala se svým polským partnerem obcí Kuźnia Raciborska společný projekt na opravu a využití budov na Osoblažské úzkokolejce a na historické stanici úzkorozchodné dráhy v polských Rudach u Ratiboře. Projekt byl následně vybrán pouze jako náhradní.

V roce 2020 byli partneři informováni o možnosti realizace projektu. Byl upraven finanční rámec a jednotlivé položky projektu. V červnu byla podepsána smlouva a od 1. 7. 2020 projekt začal běžet.

Zatímco Osoblažská úzkorozchodná dráha bude zejména rekonstruovat nádraží Liptaň, Koberno, Bohušov a Osoblaha a přednádražní prostor ve Slezských Rudolticích, tak polský partner obec Kuźnia Raciborska z finančních prostředků využije halu opravny vagónů a lokomotiv na historické stanici úzkorozchodné dráhy v Rudach tzv. „Wagonowniu“ a promění jí v multimediální centrum. Dalšími výstupy projektu budou např. společné propagační materiály a videa. Ukončení projektu je stanoveno na 30. 9. 2022.

Hlavním cílem projektu je vytvoření rozsáhlého turistického cíle, který spojuje problematika úzkokolejné dráhy.

Celková hodnota projektu: 1 227 802,08 EUR
Hodnota spolufinancování z EFRR: 1 043 631,77 EUR

Realizováno v rámci projektu „Úzkokolejka – turistický cíl“, registrační číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001267, podpořeného z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Programu Přeshraniční Spolupráce Interreg V-A Česká republika-Polsko.

Čvc 162020
 

Společnost Slezské zemské dráhy, která provozuje výletní parní vlaky na Osoblažské úzkokolejce, se na počátku července stala členem Klastru cestovního ruchu.

Hlavním cílem Klastru cestovního ruchu je podpora a kooperace v rámci konkurenceschopných aktivit cestovního ruchu v destinacích České republiky. Mezi další cíle patří zejména podpora a zvyšování kvality služeb cestovního ruchu, vzájemné synergické propojování aktérů cestovního ruchu nebo podpora inovací i komunikace se sektorem veřejné správy, včetně poradenství při tvorbě legislativy cestovního ruchu.

Klastr cestovního ruchu je také členem Fóra cestovního ruchu, které je nezávislou komunikační platformou pro koordinaci a prezentaci zájmů podnikatelů v cestovním ruchu, založené nejvýznamnějšími subjekty v cestovním ruchu.

Slezské zemské dráhy věří, že síťování a spolupráce aktérů v cestovním ruchu je tou nejlepší cestou, jak cestovní ruch posunout dál – zvláště v této nelehké době.

Srp 052020
 

V pátek 31. července 2020 se v Kysuckém muzeu v Čadci uskutečnilo první přípravné pracovní setkání s vedoucím partnerem projektu „Kolejnice nás spojují“Kysuckým muzeem v Čadci.

Prvního setkání se zúčastnili ředitelé a manažeři obou institucí, na kterém spolu s historikem z dokumentačního centra lesních železnic na Slovensku probrali možnosti spolupráce a participace na plánoveném přeshraničním projektu z Fondu mikroprojektů Euroregionu Bílé Karpaty v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A SK-CZ, zaměřeného na zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu.

Kysucké muzeum v Čadci představilo Slezským zemským drahám, které provozují parní vlaky na Osoblažské úzkokolejce, svojí vizi obnovy stanice Chmúra na Historické lesní úvraťové železnici ve skanzenu na Vychylovce, přičemž se zároveň předběžně naplánovali měkké aktivity v podobě mezinárodní prezentace železnic na obou stranách hranice. Společné se Slezskými zemskými dráhami jakožto hlavním přeshraničním partnerem plánuje Kysucké muzeum v Čadci připravit i společné propagační materiály, které přispějí k zvýšení povědomí o Historické lesní úvraťové železnici ve Vychylovce a Osoblažské úzkokolejce.

Toto setkání představuje začátek užší a dlouhodobější spolupráce mezi institucemi, které spojuje právě historické kulturní dědictví v podobě úzkorozchodné železnice s rozchodem 760 mm. Věříme, že realizací projektu se podaří u návštěvníků z obou stran české a slovenské hranice zvýšit atraktivnost a zájem o tyto technické unikáty.

Zář 022020
 

V sobotu 5. září na Osoblažskou úzkokolejku vyjede Vlak plný chutí, který pro turisty připravili nadšenci z Klubu přátel osoblažské úzkokolejky a Bylinkového ranče Majoránek. Turisté se mohou těšit na ochutnávky lokálních produktů nejen s regionální značkou JESENÍKY originální produkt. Dále bude možnost se setkat i přímo osobně s lokálními producenty, kteří své výrobky představí a odprezentují.

Program začíná už před odjezdem vlaku z Třemešné okolo 10 hodiny. „V Pivním vagóně na cestující čeká regionální pivo Nachmelená opice z Krnova nebo lokální produkty Bylinkového ranče Majoránek z Horních Povelic. Pro turisty bude navíc ještě připraven ochutnávkový raut z lokálních produktů, z nichž některé si budete moci zakoupit přímo na místě“ zmiňuje program vlaku David Chovančík ze Slezských zemských drah.

Odjezd parního vlaku z Třemešné je již tradičně v 10:45 a příjezd do Osoblahy v 12:03. V Osoblaze budou připraveny stánky s regionálními produkty, a i se samotnými producenty. Těmi budou Sladké Osoblažsko se svými marmeládami, Bio farma Ch-angus, která se specializuje na zpracování a problematiku masa a biochovu či stánek Tichý s lokální moukou a obilím. V neposlední řadě zde budete moci ochutnat i výrobky z Kozí farmy z Arnultovic. Vybrané produkty bude možno i zakoupit. Program v Osoblaze bude až do odjezdu vlaku v 15:10 zpět do Třemešné.

„Rozhodli jsme se našim turistům částečně nahradit Gastrofestival Ochutnej Osoblažsko, který se v tomto termínu již tradičně odehrává, ale z důvodu problematiky svázané s nemocí COVID byl odložen na rok 2021. Rozšířili jsme tak tradiční Gastrovlak a vymysleli doprovodný program přímo na nádraží v Osoblaze. Velkou pomocí je i zapojení Bylinkového ranče Majoránek“ zmiňuje důvody vypravení vlaku Chovančík. Cestující akorát upozorňujeme na povinnost nošení roušky či jiné ochrany úst a nosu v našem parním vlaku, který je prostředkem veřejné hromadné dopravy a vztahují se na něj vydaná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.

Tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF nebo DOC.

Zář 222020
 

V úterý 22. září se v Liptani sešli zástupci obce Liptaň společně se členy Klubu přátel osoblažské úzkokolejky, aby si připomenuli již 82. výročí tzv. Liptaňské tragédie. Od obecního úřadu se vydali na pietní místo na křižovatce pod kostelem a následně až na osudné místo události, k bývalé četnické stanici.

Předseda Klubu přátel osoblažské úzkokolejky vedle pomníku Liptaňské tragédie v centru obce

Právě v Liptani se 22. září 1938 zformovala skupina asi 150 mužů, kterým byly rozdány zbraně propašované přes Pelhřimovy. Dav se za skandování proněmeckých hesel postupně formoval od nádraží úzkokolejné dráhy až k četnické stanici, ve které byli v tu chvíli čtyři členové Stráže obrany státu SOS.

Četníci následně přistoupili na podmínky, odevzdali zbraně a byli internováni v budově četnické stanice. Během této chvíle ovšem došlo k tomu, že ke stanici přijela na motorce nic netušící dvoučlenná hlídka finanční stráže. Vjela do davu 150 henleinovců, spustila se střelba, není však známo, kdo střelbu začal. Na místě nakonec zůstali tři mrtví z řad henleinovců: Karel Metzke, Jan Křístek a Alois Müller. Lidé v reakci na zjištění, že jsou tam mrtví, začali volat po odvetě. Nejspíše jistý Alfred Selig následně v budově postřílel všechny čtyři zajatce. Zastřeleni byli i oba členové motohlídky.

Zahynuli: Vrchní strážmistr Rudolf Mokrý (51 let), Vrchní respicient Ludvík Svoboda (39 let), Strážmistr Vilém Leher (26 let) a Dozorci Finanční stráže František Čech (28 let), Vítězslav Hofírek (28 let) a Inocenc Dostál (28 let).

Těla mrtvých byla následujícího dne převezena na nákladním voze do tehdejšího německého města Leobschütz (dnes polské Głubczyce, česky Hlubčice), kde byla zahrabána. Následně byla těla Inocence Dostála, Františka Čecha a Vítězslava Hofírka exhumována a převezena zpět do ČSR, ostatní spočívají v Hlubčicích dodnes. Památník najdeme na tamějším městském hřbitově.

Starostka obce Liptaň dává rozhovor štábu České televize u pomníku Liptaňské tragédie na hřbitově v polských Hlubčicích

Klub přátel osoblažské úzkokolejky se účastní pietní vzpomínky poprvé. “Je třeba si připomínat tyto události naší historie, navíc bez citového či politického zabarvení. Samotná Liptaňská tragédie měla spojitost i s Osoblažskou úzkokolejkou, jelikož začátek událostí byl právě na liptaňském nádraží, kde se onoho osudného dne před 18 hodinou sešli jedni z hlavních aktérů tragédie bratři Seligové a občané Reichel a Görlich. Odsud vyrazili společně s dalšími obcí směrem k četnické stanici“ komentuje důvod účasti David Chovančík, předseda Klubu přátel osoblažské úzkokolejky.

Nebyla to jen Liptaň

V Osoblažském výběžku začali Němci, kteří slepě věřili nacismu, zvyšovat aktivitu již po protičeskoslovenském projevu nacistického vůdce Adolfa Hitlera z 12. září 1938. V onen osudný den 22. září 1938 se na Osoblažsku neodehrál střet jen v Liptani, ale také např. v Třemešné, kde se místní Němci pokoušeli dopoledne i odpoledne obsadit četnickou stanici.

 Prap. Šváb odmítl stanici vydat a až odpoledne na naléhání Němců vyslal strážmistra Jindřicha Rejthara jako spojku k družstvu SOS, které bylo na kopci, poblíž nádraží v Třemešné. Dále citujeme vzpomínky samotného Rejthara, které jsou uvedeny na webových stránkách obce Třemešná:

Po příchodu asi 50-80 m od stanice, spatřil jsem jet na jízdním kole muže, který byl rudý v obličeji. Když přijel asi 10 kroků ke mně seskočil s kola, toto nechal ležet na vozovce a z náprsní kapse kabátu vytrhl vojenskou pistoli z které vystřelil asi 3 nebo 4 rány proti mně. Jedna střela poškodila moji služební přilbu, z čehož je jasno, že měl v úmyslu mě zneškodnit. Já ohrožen na své osobní bezpečnosti strhl jsem pušku z ramene s úmyslem útočníka zneškodnit. V tom přiskočil někdo z ozbrojených Němců a nasadil mě přímo hlaveň pušky pod lopatku, takže jsem byl neschopen jakéhokoliv odporu.

Následně Němci zajali všechny příslušníky četnické stanice a až po naléhání kapitána Karel Cáska, který z Krnova telefonicky nařizoval propuštění všech s veškerou výzbrojí, jinak, že vyšle do Třemešné, rotu tanků a nechá Třemešnou srovnat se zemí, se spiklenci zalekli a četníky poslali posledním vlakem z Třemešné do Krnova.

Toho dne musela Osoblažsko opustit drtivá většina občanů československé národnosti včetně příslušníků četnictva, pošt či železničních stanic. Ve valné většině prchali právě vlaky na trase Jindřichov – Krnov.

Nikdy nezapomeneme!

Tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF nebo DOC.

Zář 292020
 

Vážení návštěvníci a turisté,

obec Bohušov se rozhodla z důvodů zhoršené epidemiologické situace tento rok nepořádat tradiční Svatomartinské hody v rekreačním areálu a Penzionu Pod Duby.

Vzhledem k výše zmíněným důvodům nebude v sobotu 7. listopadu 2020 vypraven Svatomartinský parní vlak z Třemešné do Bohušova a zpět.

Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení. I nás to mrzí.