David Chovančík

Zář 292020
 

Vážení návštěvníci a turisté,

obec Bohušov se rozhodla z důvodů zhoršené epidemiologické situace tento rok nepořádat tradiční Svatomartinské hody v rekreačním areálu a Penzionu Pod Duby.

Vzhledem k výše zmíněným důvodům nebude v sobotu 7. listopadu 2020 vypraven Svatomartinský parní vlak z Třemešné do Bohušova a zpět.

Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení. I nás to mrzí.

Zář 222020
 

V úterý 22. září se v Liptani sešli zástupci obce Liptaň společně se členy Klubu přátel osoblažské úzkokolejky, aby si připomenuli již 82. výročí tzv. Liptaňské tragédie. Od obecního úřadu se vydali na pietní místo na křižovatce pod kostelem a následně až na osudné místo události, k bývalé četnické stanici.

Předseda Klubu přátel osoblažské úzkokolejky vedle pomníku Liptaňské tragédie v centru obce

Právě v Liptani se 22. září 1938 zformovala skupina asi 150 mužů, kterým byly rozdány zbraně propašované přes Pelhřimovy. Dav se za skandování proněmeckých hesel postupně formoval od nádraží úzkokolejné dráhy až k četnické stanici, ve které byli v tu chvíli čtyři členové Stráže obrany státu SOS.

Četníci následně přistoupili na podmínky, odevzdali zbraně a byli internováni v budově četnické stanice. Během této chvíle ovšem došlo k tomu, že ke stanici přijela na motorce nic netušící dvoučlenná hlídka finanční stráže. Vjela do davu 150 henleinovců, spustila se střelba, není však známo, kdo střelbu začal. Na místě nakonec zůstali tři mrtví z řad henleinovců: Karel Metzke, Jan Křístek a Alois Müller. Lidé v reakci na zjištění, že jsou tam mrtví, začali volat po odvetě. Nejspíše jistý Alfred Selig následně v budově postřílel všechny čtyři zajatce. Zastřeleni byli i oba členové motohlídky.

Zahynuli: Vrchní strážmistr Rudolf Mokrý (51 let), Vrchní respicient Ludvík Svoboda (39 let), Strážmistr Vilém Leher (26 let) a Dozorci Finanční stráže František Čech (28 let), Vítězslav Hofírek (28 let) a Inocenc Dostál (28 let).

Těla mrtvých byla následujícího dne převezena na nákladním voze do tehdejšího německého města Leobschütz (dnes polské Głubczyce, česky Hlubčice), kde byla zahrabána. Následně byla těla Inocence Dostála, Františka Čecha a Vítězslava Hofírka exhumována a převezena zpět do ČSR, ostatní spočívají v Hlubčicích dodnes. Památník najdeme na tamějším městském hřbitově.

Starostka obce Liptaň dává rozhovor štábu České televize u pomníku Liptaňské tragédie na hřbitově v polských Hlubčicích

Klub přátel osoblažské úzkokolejky se účastní pietní vzpomínky poprvé. “Je třeba si připomínat tyto události naší historie, navíc bez citového či politického zabarvení. Samotná Liptaňská tragédie měla spojitost i s Osoblažskou úzkokolejkou, jelikož začátek událostí byl právě na liptaňském nádraží, kde se onoho osudného dne před 18 hodinou sešli jedni z hlavních aktérů tragédie bratři Seligové a občané Reichel a Görlich. Odsud vyrazili společně s dalšími obcí směrem k četnické stanici“ komentuje důvod účasti David Chovančík, předseda Klubu přátel osoblažské úzkokolejky.

Nebyla to jen Liptaň

V Osoblažském výběžku začali Němci, kteří slepě věřili nacismu, zvyšovat aktivitu již po protičeskoslovenském projevu nacistického vůdce Adolfa Hitlera z 12. září 1938. V onen osudný den 22. září 1938 se na Osoblažsku neodehrál střet jen v Liptani, ale také např. v Třemešné, kde se místní Němci pokoušeli dopoledne i odpoledne obsadit četnickou stanici.

 Prap. Šváb odmítl stanici vydat a až odpoledne na naléhání Němců vyslal strážmistra Jindřicha Rejthara jako spojku k družstvu SOS, které bylo na kopci, poblíž nádraží v Třemešné. Dále citujeme vzpomínky samotného Rejthara, které jsou uvedeny na webových stránkách obce Třemešná:

Po příchodu asi 50-80 m od stanice, spatřil jsem jet na jízdním kole muže, který byl rudý v obličeji. Když přijel asi 10 kroků ke mně seskočil s kola, toto nechal ležet na vozovce a z náprsní kapse kabátu vytrhl vojenskou pistoli z které vystřelil asi 3 nebo 4 rány proti mně. Jedna střela poškodila moji služební přilbu, z čehož je jasno, že měl v úmyslu mě zneškodnit. Já ohrožen na své osobní bezpečnosti strhl jsem pušku z ramene s úmyslem útočníka zneškodnit. V tom přiskočil někdo z ozbrojených Němců a nasadil mě přímo hlaveň pušky pod lopatku, takže jsem byl neschopen jakéhokoliv odporu.

Následně Němci zajali všechny příslušníky četnické stanice a až po naléhání kapitána Karel Cáska, který z Krnova telefonicky nařizoval propuštění všech s veškerou výzbrojí, jinak, že vyšle do Třemešné, rotu tanků a nechá Třemešnou srovnat se zemí, se spiklenci zalekli a četníky poslali posledním vlakem z Třemešné do Krnova.

Toho dne musela Osoblažsko opustit drtivá většina občanů československé národnosti včetně příslušníků četnictva, pošt či železničních stanic. Ve valné většině prchali právě vlaky na trase Jindřichov – Krnov.

Nikdy nezapomeneme!

Tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF nebo DOC.

Zář 022020
 

V sobotu 5. září na Osoblažskou úzkokolejku vyjede Vlak plný chutí, který pro turisty připravili nadšenci z Klubu přátel osoblažské úzkokolejky a Bylinkového ranče Majoránek. Turisté se mohou těšit na ochutnávky lokálních produktů nejen s regionální značkou JESENÍKY originální produkt. Dále bude možnost se setkat i přímo osobně s lokálními producenty, kteří své výrobky představí a odprezentují.

Program začíná už před odjezdem vlaku z Třemešné okolo 10 hodiny. „V Pivním vagóně na cestující čeká regionální pivo Nachmelená opice z Krnova nebo lokální produkty Bylinkového ranče Majoránek z Horních Povelic. Pro turisty bude navíc ještě připraven ochutnávkový raut z lokálních produktů, z nichž některé si budete moci zakoupit přímo na místě“ zmiňuje program vlaku David Chovančík ze Slezských zemských drah.

Odjezd parního vlaku z Třemešné je již tradičně v 10:45 a příjezd do Osoblahy v 12:03. V Osoblaze budou připraveny stánky s regionálními produkty, a i se samotnými producenty. Těmi budou Sladké Osoblažsko se svými marmeládami, Bio farma Ch-angus, která se specializuje na zpracování a problematiku masa a biochovu či stánek Tichý s lokální moukou a obilím. V neposlední řadě zde budete moci ochutnat i výrobky z Kozí farmy z Arnultovic. Vybrané produkty bude možno i zakoupit. Program v Osoblaze bude až do odjezdu vlaku v 15:10 zpět do Třemešné.

„Rozhodli jsme se našim turistům částečně nahradit Gastrofestival Ochutnej Osoblažsko, který se v tomto termínu již tradičně odehrává, ale z důvodu problematiky svázané s nemocí COVID byl odložen na rok 2021. Rozšířili jsme tak tradiční Gastrovlak a vymysleli doprovodný program přímo na nádraží v Osoblaze. Velkou pomocí je i zapojení Bylinkového ranče Majoránek“ zmiňuje důvody vypravení vlaku Chovančík. Cestující akorát upozorňujeme na povinnost nošení roušky či jiné ochrany úst a nosu v našem parním vlaku, který je prostředkem veřejné hromadné dopravy a vztahují se na něj vydaná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.

Tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF nebo DOC.

Srp 052020
 

V pátek 31. července 2020 se v Kysuckém muzeu v Čadci uskutečnilo první přípravné pracovní setkání s vedoucím partnerem projektu „Kolejnice nás spojují“Kysuckým muzeem v Čadci.

Prvního setkání se zúčastnili ředitelé a manažeři obou institucí, na kterém spolu s historikem z dokumentačního centra lesních železnic na Slovensku probrali možnosti spolupráce a participace na plánoveném přeshraničním projektu z Fondu mikroprojektů Euroregionu Bílé Karpaty v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A SK-CZ, zaměřeného na zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu.

Kysucké muzeum v Čadci představilo Slezským zemským drahám, které provozují parní vlaky na Osoblažské úzkokolejce, svojí vizi obnovy stanice Chmúra na Historické lesní úvraťové železnici ve skanzenu na Vychylovce, přičemž se zároveň předběžně naplánovali měkké aktivity v podobě mezinárodní prezentace železnic na obou stranách hranice. Společné se Slezskými zemskými dráhami jakožto hlavním přeshraničním partnerem plánuje Kysucké muzeum v Čadci připravit i společné propagační materiály, které přispějí k zvýšení povědomí o Historické lesní úvraťové železnici ve Vychylovce a Osoblažské úzkokolejce.

Toto setkání představuje začátek užší a dlouhodobější spolupráce mezi institucemi, které spojuje právě historické kulturní dědictví v podobě úzkorozchodné železnice s rozchodem 760 mm. Věříme, že realizací projektu se podaří u návštěvníků z obou stran české a slovenské hranice zvýšit atraktivnost a zájem o tyto technické unikáty.

Čvc 162020
 

Společnost Slezské zemské dráhy, která provozuje výletní parní vlaky na Osoblažské úzkokolejce, se na počátku července stala členem Klastru cestovního ruchu.

Hlavním cílem Klastru cestovního ruchu je podpora a kooperace v rámci konkurenceschopných aktivit cestovního ruchu v destinacích České republiky. Mezi další cíle patří zejména podpora a zvyšování kvality služeb cestovního ruchu, vzájemné synergické propojování aktérů cestovního ruchu nebo podpora inovací i komunikace se sektorem veřejné správy, včetně poradenství při tvorbě legislativy cestovního ruchu.

Klastr cestovního ruchu je také členem Fóra cestovního ruchu, které je nezávislou komunikační platformou pro koordinaci a prezentaci zájmů podnikatelů v cestovním ruchu, založené nejvýznamnějšími subjekty v cestovním ruchu.

Slezské zemské dráhy věří, že síťování a spolupráce aktérů v cestovním ruchu je tou nejlepší cestou, jak cestovní ruch posunout dál – zvláště v této nelehké době.

Čvc 152020
 

V pondělí 13. července se uskutečnilo v Ostravě první setkání partnerů projektu „Úzkokolejka – turistický cíl“. Setkání mělo charakter prvního setkání při startu projektu. Zúčastnili se ho zástupci společnosti Osoblažská úzkorozchodná dráha a obce Kuźna Raciborska.

Společnost Osoblažská úzkorozchodná dráha již od roku 2016 připravovala se svým polským partnerem obcí Kuźnia Raciborska společný projekt na opravu a využití budov na Osoblažské úzkokolejce a na historické stanici úzkorozchodné dráhy v polských Rudach u Ratiboře. Projekt byl následně vybrán pouze jako náhradní.

V roce 2020 byli partneři informováni o možnosti realizace projektu. Byl upraven finanční rámec a jednotlivé položky projektu. V červnu byla podepsána smlouva a od 1. 7. 2020 projekt začal běžet.

Zatímco Osoblažská úzkorozchodná dráha bude zejména rekonstruovat nádraží Liptaň, Koberno, Bohušov a Osoblaha a přednádražní prostor ve Slezských Rudolticích, tak polský partner obec Kuźnia Raciborska z finančních prostředků využije halu opravny vagónů a lokomotiv na historické stanici úzkorozchodné dráhy v Rudach tzv. „Wagonowniu“ a promění jí v multimediální centrum. Dalšími výstupy projektu budou např. společné propagační materiály a videa. Ukončení projektu je stanoveno na 30. 9. 2022.

Hlavním cílem projektu je vytvoření rozsáhlého turistického cíle, který spojuje problematika úzkokolejné dráhy.

Celková hodnota projektu: 1 227 802,08 EUR
Hodnota spolufinancování z EFRR: 1 043 631,77 EUR

Realizováno v rámci projektu „Úzkokolejka – turistický cíl“, registrační číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001267, podpořeného z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Programu Přeshraniční Spolupráce Interreg V-A Česká republika-Polsko.

Srp 012013
 

nejkacka-big

Putování s nejkačkou je dobrodružně-poznávací hra, která Vás provede těmi nejzajímavějšími místy v Moravskoslezském kraji, která vznikla a zkrásněla díky penězům z evropských fondů včetně našeho turistického vláčku.

Na každém z dvaceti vybraných míst spojených s evropskou dotací získáte herní kartu daného projektu se speciálním kódem a po registraci a vložení kódu na webovou stránku www.nejkacka.eu/putovani se stáváte účastníky soutěže o hodnotné ceny jako je například digitální fotoaparát NIKON.

Soutěž trvá od 1. srpna do 30. září s tím, že herní kartu z našeho turistického vláčku můžete získat pouze ve dnech provozu turistického vláčku, nejpozději však 1. září 2013, po tomto datu není turistický vláček v provozu! (Kdy jezdíme?)

Připomeňme jen, že díky evropské dotaci od ROP Moravskoslezsko ve výši 4,5 mil. Kč si dnes s sebou do vlaku můžete vzít kolo nebo se občerstvit v Pivním vagoně.

Více informací o soutěži a dalších úspěšných projektech z evropských pěněz se dozvíte na www.nejkacka.eu

                                                                                 topič Dada 

Bře 042014
 

Ve dnech 7. – 9. března 2014 (pátek – neděle) se bude konat v pavilonu Ostravských výstav na Černé louce již tradiční, největší a nejvýznamnější veletrh cestovního ruchu v rámci Moravskoslezského kraje – Dovolená a Region, Lázeňství 2014.

Díky spolupráci s Moravskoslezským krajem a městem Krnov se po letech vrací na veletrh i Osoblažská úzkokolejka! V rámci stánku Moravskoslezského kraje se budete moci od elegantního výpravčího, člena Klubu přátel osoblažské úzkokolejky se stylovou „plácačkou“ dozvědět, co se chystá na úzkokolejce a na Osoblažsku vůbec a navíc…

…budete moci vyhrát Dárkový poukaz pro dvě osoby na jízdu parním vláčkem po Osoblažské úzkokolejce! A co váš ještě čeká na veletrhu?

Více než 120 vystavovatelů Vám nabídne jedinečný přehled o zajímavostech a novinkách z oblasti cestovního ruchu a turistiky. Představí Vám služby a informace nabízených cestovních kanceláří, hotelů, cykloturistiky, turistiky, krajů, měst a obcí, ale i zábavních parků, atrakcí, lázní a wellness center. Pro představu se podívejte na video…

Připomeňme jen, že Osoblažská úzkokolejka se veletrhu účastnila již v letech 2005 a 2009, kdy před vchodem do výstavního pavilonu „bafala“ lokomotiva Rešica, která se shodou okolností tento rok, pokud se podaří oprava, vrátí na úzkokolejku! Připomeňme si tak několika fotografiemi, jak to vypadalo na veletrhu v roce 2009.

topič Dada 

Čvn 102014
 

Kvůli nárůstu informací a abychom vyšli vstříc více návštěvníkům jsme se rozhodli upravit úvodní stránku našeho webu. Nově návštěvníka nasměrujeme k informacím také přímo z titulní stránky a to ke třem hlavním tématům.  Jsou to informace o jízdě vlakem, o úzkokolejce obecně nebo o regionu Osoblažsko. Navíc jsme začali na hlavní stránce uvádět nejbližší události na úzkokolejce a ve spolupráci s Mikroregionem Osoblažsko také nejzajímavější akce v okolí úzkokolejky.

Další významnou novinkou je nová stránka s radami pro návštěvníky parních vlaků. Tyto rady mohou mnoha potenciálním návštěvníkům odpovědět na nejpalčivější otázky ještě před samotným výletem na parní vlak. Pokud víte o dalších palčivých a zajímavých otázkách, neváhejte a napište nám.

Tým webových stránek ale těmito inovacemi nekončí a již teď chystá další rozšíření webu a zdokonalování stávajících stránek. Připomeňme jen, že web je společnou prací několika jedinců z Klubu přátel osoblažské úzkokolejky.

Bře 212015
 

Správa železniční dopravní cesty v druhé polovině ledna začala s výstavbou nového přístřešku v Horních Povelicích. Nahradil původní přístřešek, který neodolal silnému nárazovému větru. Stavba byla dokončena v polovině března.

Snímky dokládají postup výstavby.

foto Zuzana Mruzíková, Vladimír Pecha, Pavel Schreier

Contact Form Powered By : XYZScripts.com